Gjestekommentar: Råderett over egen eiendom eller kommunalt overformynderi?

nordre bildøyVisjon Kystby trenger hytteområdet på Nordre Bildøy for selv å bli attraktivt byggeland. Og Fjells politikere trenger like mye hytteområdet for å realisere Straume-byen. Hvordan transformere privat eiendom, slik at hytteområdet på sikt blir en del av Visjon kystby og dermed Straume-byen? Hvordan ser Fjell kommune for seg hytteeiernes forvaltning av egne eiendommer når planene for Straume-byen realiseres? 

(Av Erik Sveaass, leder for Bildøy Hyttelag.)

På østsiden av Nordre Bildøy ble det etablert et hyttefelt på 1950-60 tallet. Hyttestørrelsen var den gang begrenset oppad til maksimum 40 kvm. Hytteområdet har generelt begrensninger med henblikk på tiltak som kan utføres på egen tomt.
I 2007 ble arealet endret til Landskap, Natur og Friluft område (LNF)med sterke begrensninger med hensyn til tiltak på egen eiendom.

Bildøy Hyttelag skrev innspill til høringsuttalelse i 2009, der hyttefeltet ble foreslått omgjort til såkalt uspesifisert område på lik linje med areal Visjon Kystby.(Lie-Gruppen) Hyttelaget fikk ingen tilbakemelding på dette innspill.
Etter høringsrunde i 2011 kom hyttelaget med forslag om å få status tilbakeført som hytteområde eller til ”stripet” område, med andre ord mulighet for spredt bebyggelse/område for fritidsbolig. Dette ville medført at hytteeierne fikk større mulighet til å utvikle egen eiendom. Dette fikk ikke noe gehør blant politikerne i Fjell kommune.

I 2014 ble hytteområdet på nytt endret – av politikerne – til sentrumsnært formål.
Viser blant annet til Føresegner for kommunedelplan Bildøyna/Sotra kystby 2012-2024 (av 15.10.13), punkt 1.2.2: ”For området SE2 (hytteområdet, undertegnedes anmerkning) vert det kravd samla områdereguleringsplan for å sikre ei heilskaplig, funksjonell og estetisk utvikling av området.”

Under avsnitt Sentrumsformål, pkt. 3.4.7 står det: ”Områderegulering av SE2 skal sikre samanheng med område SE1 gjennom samanhengende byromstruktur, som fastsett i kvalitetsprogram dagsett 27.05.13”
Pkt. 7.1.1 står det blant annet: ”I strandsona langs SE1 og SE2 skal det i områderegulering sikrast et belte på minimum 20 meters breidde som er tilgjengeleg for ålmenta,…”

Er det da kun teoretisk mulighet for at eksisterende hytter kan bestå ?
Eller gis det anledning til å beholde egen eiendom med mulighet for oppgradering til dagens standard, eller utvikling til fremtidig enebolig ?

Bildøy Hyttelag er gitt status som referansegruppe i kommunens planarbeid, men har så langt ikke
blitt invitert til dialog eller informert utenom folkemøte.

BT og VestNytt refererte for en tid siden til uttalelser fra hovedeier og styreleder i Lie-gruppen, Peder O. Lie, om at ”her skal det bygges mellom 5000 og 6000 boliger”. 2700 – 3000 er allerede opplyst å skulle gjelde Visjon Kystby. Skal regnestykket gå opp så blir det 3000 boliger igjen. Da gjenstår kun areal tilhørende hytteområdet Nordre Bildøy og arealet Branndalsåsen. (sør-siden rv 555 på Bildøy). Utnyttelsesgraden til boligformål er sagt å være 150 %, med andre ord blokkbebyggelse.

Grunneiers råderett – ikke eksisterende?
Viktig er det på nytt å se de geografiske fakta: Tar man for seg Nordre Bildøy, nord for rv. 555, utgjør hytteområdet ca. 144 da. Visjon Kystby har et areal på ca.340 da.

Hytteområdet har ca. 2100 meter kyst-/strandlinje, mens Visjon kystby har ca. 800 meter, til dels meget bratt med vanskelig tilgang til sjø.

Hva er en kystby uten tilgang til kystlinjen?
Tilsynelatende står Fjell kommune overfor følgende utfordring: Hvordan transformere privat eiendom, slik at hytteområdet på sikt blir en del av Visjon kystby og dermed Straume byen.

Jeg vil hevde at Visjon Kystby trenger hytteområdet for selv å bli attraktivt byggeland. Og Fjells politikere trenger like mye hytteområdet for å realisere Straume byen.

Her er det springende punkt:
Østre del av Nordre Bildøy er fremdeles et unikt hytteområde – veiløst og helhetlig slik det fremstod for 50-60 år siden. Eneste nye er at de fleste eiendommene nå er tilknyttet offentlig strømnett.

Hytteområdet eies av vel 67 grunneiere, som alle har full råderett over egen eiendom. Hytteområdet har ingen restverdi, der er lite eller intet gjenværende friareal. Grunneiere uten direkte grense til strandlinjen har tilgang til egen sjøtomt, naust eller båtfesterett.

Eiendomsretten er eksklusiv til den enkelte hytte-/grunneier. Likevel går det klart fram at kommunen er i ferd med å legge planer for bymessig utbygging av det private hytteområdet.

Hvordan ser Fjell kommune for seg hytteeiernes forvaltning av egne eiendommer når planene for Straume byen realiseres ?

Advertisements

2 Comments

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s