Eigedomssal Fjell – april 2015

Skjergardsvegen 955 (Gnr 30, bnr 101) er overdradd for kr 1.500.000 fra Christopher Andrew til Irene Dorthea Solemdal Værøy (30.03.2015)
Overdragelsen omfatter også Gnr 30, bnr 330
Overdragelsen omfatter også Gnr 30, bnr 426

Gnr 44, bnr 5 er solgt for kr 1.500.000 fra Hildegunn Mary Huus Ebbesvik til Hilde Kirsti Ebbesvik og Atle Pettersen (30.03.2015)

Sjå alle eigedomsoverdragingane i interaktivt kart.

Ekrehøgda 5 (Gnr 3, bnr 62) er overdradd fra Bjørg Odlaug Hansen til Rune Skjoldheim og Arny Rose Svellingen (30.03.2015)
Overdragelsen omfatter også Gnr 3, bnr 68
Overdragelsen omfatter også Gnr 3, bnr 92

Andel av Haugavegen 33 (Gnr 36, bnr 901) er overdradd for kr 1.680.000 fra Jørgen Petter Gamst Johansen til Jan-Ove Fondevik (30.03.2015)

Gnr 15, bnr 305, seksjon 6 er solgt for kr 2.590.000 fra Tb Invest as til Eirin Hansen (30.03.2015)

Gnr 27, bnr 680, seksjon 2 er solgt for kr 2.750.000 fra Hbe Eiendom as til Arne Rand og Wichuda Rand (30.03.2015)

Gnr 45, bnr 29 er overdradd for kr 3.500.000 fra Aasmund Nyhammer til Miljødirektoratet (30.03.2015)

Arebakken 9 (Gnr 43, bnr 627, seksjon 2) er solgt for kr 3.150.000 fra Birgitte Djupvik og Henrik Djupvik til Krister Larsen og Lene Ludvigsen Larsen (30.03.2015)

Steganeset 17 (Gnr 33, bnr 461, seksjon 2) er overdradd fra Bente Haukeland til Kenth Trygve Haukeland (31.03.2015)

Vestsidevegen 721 (Gnr 20, bnr 50) er solgt for kr 2.830.000 fra Ove Audun Yndestad til Sheila Yndestad og Evelyn Maryanne Eide Duncan (31.03.2015)

Skårafjellet 12 (Gnr 33, bnr 251) er solgt for kr 4.000.000 fra Håkon Madsen Delviken til Roger Ellingsen og Eirin Øiamo Frigård (31.03.2015)

Kleivanevegen 29 (Gnr 57, bnr 9) er overdradd fra Ungdomslaget Strilen til Fjell Grendalag (31.03.2015)

Steganeset 19 (Gnr 33, bnr 460, seksjon 1) er solgt for kr 2.400.000 fra Jannie Thorsen Kårtveit og Preben Aga Leganger til Gisle Viggo Aas (01.04.2015)

Gnr 27, bnr 680, seksjon 4 er solgt for kr 2.650.000 fra Hbe Eiendom as til Martin Johannessen Lie og Mahroo Naderi (08.04.2015)

Gnr 38, bnr 227 er solgt for kr 825.000 fra Foldnes Utbygging as til John Mareno Eilertsen (08.04.2015)

Krokavegen 61 (Gnr 36, bnr 722) er solgt for kr 4.700.000 fra Jan Arefjord og Wenche Tøkje Arefjord til Øyvind Westgaard Kvalsund og Susanne Madsen (08.04.2015)

Vestrepollsvegen 138 A (Gnr 50, bnr 409, seksjon 1) er solgt for kr 1.510.000 fra Elinn Hordnes og Ivar Hordnes til Kristoffer Skår Gjerde (08.04.2015)

Brunnane 27 (Gnr 27, bnr 607) er solgt for kr 4.400.000 fra Grethe Algrøy og Jan Perry Gjermundnes til Bent-Arvid Frydenlund og Maren Lie Monsen (08.04.2015)

Litlakvilet 40 (Gnr 57, bnr 137) er solgt for kr 3.723.300 fra Husbyggerens Innkjøpskontor as til Øystein Aase og Anita Høgøy (08.04.2015)

Norda Skaret 2 B (Gnr 33, bnr 444, seksjon 6) er solgt for kr 1.850.000 fra Øystein Arefjord og Tove Syltøy til Asbjørn Lawrence Berglund Place (08.04.2015)

Angeltveitmyrane 14 (Gnr 23, bnr 383, seksjon 13) er solgt for kr 3.790.000 fra Einar Angeltveit til Jonny Eide og Sissel Eide (08.04.2015)

Litlakvilet 2 B (Gnr 57, bnr 139, seksjon 2) er solgt for kr 3.630.000 fra Stig Gjerstad og Therese Hustig Gjerstad til Alexander Eriksen Midttun og Isabelle Eilertsen Midttun (08.04.2015)

Areknappvegen 35 (Gnr 30, bnr 520) er solgt for kr 3.950.000 fra Wenche Møvik til Mette Cecilie Parker og Stephen Parker (08.04.2015)

Gnr 36, bnr 1068 er solgt for kr 1.951.220 fra Karl-Aage Tvedt til Arne Frøyen og Åse Frøyen (08.04.2015)

Gnr 27, bnr 680, seksjon 6 er solgt for kr 2.830.000 fra Hbe Eiendom as til Nina Eileen Ytre-Eide Askeland (09.04.2015)

Vestsidevegen 228 (Gnr 15, bnr 31) er solgt for kr 2.620.000 fra Henreta Karciauskaite til Rahmatullah Karimi og Sonita Khaleghi (09.04.2015)

Andel av Gnr 38, bnr 99 er overdradd fra Bjørn Molland til Bente Lyssand Molland (10.04.2015)
Overdragelsen omfatter også andel av Nedre Knappen 11 (Gnr 38, bnr 173)

Gnr 27, bnr 680, seksjon 3 er solgt for kr 2.650.000 fra Hbe Eiendom as til Stian Sunde Langeland og Sandra Villanger (10.04.2015)

Kvednhaugen 11 F (Gnr 58, bnr 63, seksjon 4) er solgt for kr 2.285.000 fra Magnar Fjell til Andreas Rolland (10.04.2015)

Norda Skaret 1 F (Gnr 33, bnr 502, seksjon 6) er solgt for kr 2.315.000 fra Elisabeth Havås til Mario Alexis Alexsander Fjæreide Covarrubias og Nathalie Cabrera Baez Lie (10.04.2015)

Nygårdsvegen 41 (Gnr 43, bnr 233) er overdradd fra Eilef Katla til Aslaug Norma Katla (13.04.2015)

Fjellavegen 231 D (Gnr 58, bnr 21, seksjon 10) er solgt for kr 2.320.000 fra Gunn Bogetvedt til Ingunn Eline Flolid og Alf Roald Kleppe (13.04.2015)

Areknappvegen 36 A (Gnr 30, bnr 490, seksjon 3) er solgt for kr 2.130.000 fra Marita Nilsen til Monica Kvitle (13.04.2015)

Haganesbrekko 18 (Gnr 52, bnr 302) er solgt for kr 3.400.000 fra Tone Espeland og Odd Henning Hopsdal til Ole Seglem og Karina Wergeland Solemdal (14.04.2015)

Tepperotvegen 4 (Gnr 39, bnr 40) er overdradd fra Olav Johannes Alvær til Tom Ole Alvær (14.04.2015)

Strenghaugen 16 (Gnr 10, bnr 161) er solgt for kr 3.950.000 fra Kai Thorsen og Tove Thorsen til Dan Leif Vindheim og Marita Forland Vindheim (14.04.2015)

Andel av Gnr 28, bnr 116 er solgt for kr 40.000 fra Lars Johnny Spjeld til Laila Karin Spjeld, Ole Steinar Spjeld, Thor Ragnar Spjeld og Vibecke Spjeld (15.04.2015)

Gnr 27, bnr 680, seksjon 5 er solgt for kr 2.750.000 fra Hbe Eiendom as til Pål Misje Haug og Ingvild Sangolt Hoff (16.04.2015)

Andel av Nesvegen 99 (Gnr 6, bnr 9) er overdradd fra Ingeborg Lilly Lie Eide til Olav Monrad Lie (16.04.2015)
Overdragelsen omfatter også Nesvegen 35 (Gnr 6, bnr 48)

Åsnipa 17 (Gnr 9, bnr 110) er solgt for kr 4.000.000 fra Martha Helen Listou Kvam og Roald Kvam til Iselin Drotningsvik Tingvatn og Tord Tingvatn (16.04.2015)

Valderhaug 85 B (Gnr 27, bnr 614, seksjon 4) er solgt for kr 2.450.000 fra Arne Rand og Wichuda Rand til Stig Lien Fjell (16.04.2015)

Gnr 43, bnr 600 er solgt for kr 1.410.000 fra Kari Kvale til Endre Hauge og Siri Mette Stormark (16.04.2015)

Andel av Gnr 41, bnr 468 er overdradd fra Toril Solheim Vik til Paula Andrea Meneses Jensen og Stefan Ove Jensen (17.04.2015)

Andel av Gnr 37, bnr 224 er overdradd fra Kirsten Nilsen til Atle Kaurin, Helge Kaurin Nilsen, Ottar Kaurin Nilsen og Truls Kaurin Ulseth (17.04.2015)

Gnr 37, bnr 169 er overdradd fra Otto Kaurin Nilsen til Atle Kaurin, Helge Kaurin Nilsen, Ottar Kaurin Nilsen og Truls Kaurin Ulseth (17.04.2015)

Gnr 38, bnr 228 er solgt for kr 2.000.000 fra Reidar Johan Ågotnes til Kjetil Arnfinn Sandal (20.04.2015)

Andel av Gnr 21, bnr 15 er overdradd for kr 50.000 fra Else Marie Kårtveit til Jan-Ove Kårtveit (20.04.2015)

Gnr 2, bnr 28 er overdradd fra Olav Peter Bjørnø til Tordis Bjørnø (20.04.2015)

Gnr 26, bnr 184 er solgt for kr 70.000 fra Aud Halldis Nilsen til Fredrik Glesnes (20.04.2015)

Gnr 26, bnr 260 er overdradd fra Asta Helle til Arnt Ove Helle og Geir Atle Helle (20.04.2015)
Overdragelsen omfatter også Bildøyvegen 11 B (Gnr 35, bnr 8, seksjon 36)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 35, bnr 667

Angeltveitmyrane 12 (Gnr 23, bnr 383, seksjon 1) er solgt for kr 2.790.000 fra Einar Angeltveit til Eivind Børmo og Rita Merkesvik Børmo (20.04.2015)

Gnr 60, bnr 153 er solgt for kr 225.000 fra Vacuri as til Georg Langeland (20.04.2015)

Angeltveitmyrane 14 (Gnr 23, bnr 383, seksjon 16) er solgt for kr 3.990.000 fra Einar Angeltveit til Wenche Møvik (20.04.2015)

Gnr 4, bnr 30 er overdradd fra Gunnbjørg Pedersen til Steinar Pedersen (20.04.2015)

Gnr 34, bnr 526 er overdradd for kr 1.302.227 fra Odd Bildøy til Jm Norge as (21.04.2015)
Overdragelsen omfatter også Gnr 34, bnr 527

Austre Skogsfjellvegen 13 B (Gnr 10, bnr 203, seksjon 12) er solgt for kr 2.200.000 fra Silje Sandtorv og Espen Westby til Viljar Nordfonn og Rebecca Maria Tviberg (21.04.2015)

Gnr 51, bnr 223 er solgt for kr 3.000.000 fra Trond Ove Fosse til Irmelin Sjøstrøm Larsen og Steinar Norheim (22.04.2015)
Salget omfatter også Gnr 51, bnr 228

Botnafjellsvegen 49 (Gnr 41, bnr 771, seksjon 27) er solgt for kr 4.150.000 fra B Telle Eigedom as til Arne John Ask (23.04.2015)

Breivikskorane 60 (Gnr 26, bnr 330, seksjon 2) er solgt for kr 2.800.000 fra Birte Stien og Alexander Thomassen til Rudi Rufus og Martine Emilie Ulvik (23.04.2015)

Gnr 43, bnr 336 er overdradd fra Einar Oddfred Kristiansen til Asbjørg Konstanse Kristiansen (23.04.2015)

Nilsvikhaugane 30 (Gnr 50, bnr 580) er solgt for kr 1.350.000 fra Lindis Trude Adade og Mark Kodjo Adade til Kenneth Ophaug (24.04.2015)

Larslia 8 A (Gnr 36, bnr 363, seksjon 1) er overdradd fra Ellen Edit Dyrøy til Ansgar Algrøy, Marta Algrøy Misje, Egil Morland, Svein Morland, Monica Beate Algrøy, Tina Charlotte Algrøy og Aina Cecilie Kolstad (24.04.2015)

Larslia 8 A (Gnr 36, bnr 363, seksjon 1) er solgt for kr 2.230.000 fra Ansgar Algrøy, Marta Algrøy Misje, Egil Morland, Svein Morland, Monica Beate Algrøy, Tina Charlotte Algrøy og Aina Cecilie Kolstad til Inge-Andreas Larsen (24.04.2015)

Gangstøgarden 26 (Gnr 33, bnr 43) er solgt for kr 5.400.000 fra Fjell kommune til Morten Nytveit, Stian Nytveit og Linda Zachariassen (24.04.2015)
Salget omfatter også Gnr 33, bnr 337
Salget omfatter også Gnr 33, bnr 356

Lynghaugen 9 (Gnr 43, bnr 426) er solgt for kr 3.950.000 fra Karin Marie Thomassen til Hilde Eirin Haugsøen og Olav Sandnæs (24.04.2015)
Salget omfatter også Gnr 43, bnr 427
Salget omfatter også Gnr 43, bnr 452

Gnr 40, bnr 24 er solgt for kr 3.700.000 fra Fjell kommune til Gobo Bygg og Bolig as (24.04.2015)
Salget omfatter også Blåsenborgvegen 20 (Gnr 40, bnr 63)
Salget omfatter også Gnr 40, bnr 101
Salget omfatter også Blåsenborgvegen 22 (Gnr 40, bnr 102)
Salget omfatter også Gnr 40, bnr 108

Andel av Bildøyvegen 19 (Gnr 35, bnr 36, seksjon 2) er overdradd fra Odd Søftestad til Åse Søftestad (27.04.2015)

Andel av Halsvardtjørna 36 (Gnr 8, bnr 92) er solgt for kr 1.400.000 til Linda Ronæs og Glenn Westergaard (27.04.2015)

Brunnane 15 (Gnr 27, bnr 110) er overdradd fra Aud Berntsen til Gisle Berntsen (27.04.2015)

Gnr 7, bnr 35 er solgt for kr 550.000 fra Gerd Tveit til Åge Aga (28.04.2015)

Grindhaugen 21 (Gnr 30, bnr 12) er overdradd fra Olav Skjønhaug til Målfrid Pauline Merkesdal, Anne-Karin Skjønhaug, Cato Nordvik, Vibecke Nordvik, Birthe Marina Skjønhaug, Steinar André Skjønhaug og Stig-Inge Skjønhaug (28.04.2015)

Gnr 46, bnr 56 er overdradd fra Hege Iren Bjorøy til Svein Ove Ekerhovd (28.04.2015)
Overdragelsen omfatter også Ekrhovdvegen 162 (Gnr 46, bnr 114)

Andel av Gnr 46, bnr 173 er overdradd fra Svein Ove Ekerhovd til Hege Iren Bjorøy (28.04.2015)

Gnr 30, bnr 112 er overdradd fra Einar Johan Strømsnes til Gullborg Strømsnes (28.04.2015)

Andel av Vestsidevegen 472 (Gnr 17, bnr 148, seksjon 2) er overdradd for kr 310.000 fra Stine Øvstegaard til Daniel Hubertus Nakken Cloin (28.04.2015)

Kilde: Statens kartverk

Advertisements

1 Comment

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s