Avslørande nøkkeltal

Norske kronerØkonomi er eit dårleg argument for kommunesamanslåing i Region Vest. I kraftkommunen Øygarden har innbyggjarane 2,3 kroner til rådvelde for kvar krone fjellsokningane disponerer.

– Økonomi må aldri verta utgangspunktet for ei kommunesamanslåing, sa Nina Glesnes (Ap) då Formannskapet i Sund diskuterte ei mogeleg kommunesamanslåing med Fjell og Øygarden.

Nøkkeltalsamanlikninga Tunnelsyn har gjennomført over inntekter per innbyggjar og gjeld per innbyggjar i dei tre kommunane og i Askøy, viser dei store skilnadane kommunane i mellom.

Verd å merka seg
To tilhøve spring i auga. Inntektssituasjonen i Øygarden, og gjeldssituasjonen i Askøy.

Fjellsokningane er dei som økonomisk har aller mest å tena på ei samanslåing. Her har politikarane berre knappe 45.000 kroner å fordela på kvar innbyggjar til tenester som skule, helse og eldreomsorg – og til politisk handlingsrom. I Øygarden utgjer kostnadane til dei same tenestene vel 105.000 kroner per hovud.
Inntekt per innbyggjar
Fjell                44 913
Sund               51 603
Øygarden     105 294
Askøy             51 193

Gjeld per innbyggjar
Fjell                50 046
Sund              56 872
Øygarden      54 300
Askøy           108 012

Sund klarer å mønstra vel 51.000 kroner per innbyggjar til offentlege tenester. Askøy tilsvarande, overraskande nok, sjølv om kommunen har meir enn dobbelt så høg gjeld per innbyggjar som dei tre andre kommunane.

Godt grunnlag
Oversikten gjev eit godt grunnlag for samanlikning av den økonomiske ”helsetilstanden” i kommunane i Region Vest. Tala for Sund og Øygarden er henta frå budsjetta for 2015. I Fjell er årsmeldinga for 2014 nytta, medan tala frå Askøy er henta frå den rykande ferske finansrapporten for første tertial. Ulike rapporteringar i dei fire kommunane kan likevel innebera mindre avvik frå dei oppgjevne tala.

One thought on “Avslørande nøkkeltal

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.