Gjestekommentar: Gode innspill fra engasjerte ungdommer

Ungdommene var kanskje den gruppen som var bredest geografisk representert i plansmien for Kleppestø. De viste et godt engasjement, var reflekterte og kom med en masse gode tanker. De tenkte på unge og gamle og var særlig opptatt av de grønne områdene.

Av Arild Raftevoll (Kommunestyrerepresentant Venstre i Askøy)

Arild Raftevoll er politisk saksordførar for Kleppestø-planen.
Arild Raftevoll er politisk saksordførar for Kleppestø-planen.

Nå i november har det vært et ganske omfattende arbeid med planene i Kleppestø og hvordan vi skal ha vårt kommunesenter. Mange har vist interesse for arbeidet og har kommet med innspill i prosessen. Selv fikk jeg anledning til å være med på alle møtene i plansmien som saksordfører for planen. Det har gjort at jeg har fått tatt del i en masse diskusjoner og meningsbryting omkring ulike forslag.

Engasjert ungdom
Plansmien startet med et åpent møte i Erdal kirke og videre var det arrangert plansmie med ungdommen. Ungdommene var kanskje den gruppen som var bredest geografisk representert og kom fra hele kommunen. Disse ungdommene viste et godt engasjement og var reflekterte og kom med en masse gode tanker. De tenkte på unge og gamle og var særlig opptatt av de grønne områdene.

Sterkt kommunesenter
Det er noe jeg ville hatt mer av i prosessen med plansmien. Det var et engasjement fra lag og organisasjoner fra hele Askøy slik at man hadde fått innspill på hvordan andre deler av Askøy ser for seg et kommunesenter.

For et sterkt kommunesenter vil også komme hele Askøy til gode ved at vi får et bedre og mer helhetlig tilbud på Askøy. Og da er det ikke bare fokus på handelslekkasje, men hvordan vi kan få på plass en best mulig kollektiv løsning, kulturliv sentralt og i bygdene, ulike offentlige tjenester med mer. Det vi får til i kommunesentret vil ha betydning for tilbudet vi kan få på Askøy, selv om deler av Askøy ser på Kleppestø som en «bakevje», om vi skal tro det som blir uttalt.

Trafikale utfordringer
I arbeidet med plansmien kom det fram en rekke tanker og problemstillinger som absolutt er interessante men som ikke er en del av oppgaven plansmien skal løse. I en slik områdeplan blir det alltid forhold som planen i seg selv ikke vil ta høyde for eller svare godt nok på.

Et av disse er hvordan man skal løse de trafikale utfordringene som er i Kleppestø eller på Askøy sør/øst. Når man da arbeider med en plan som har som mål å få en god kollektiv terminal, gi mer plass til hus og myke trafikanter og mindre plass for bil. Her vil man ikke finne svaret i planen i seg selv og Venstre hadde håpet at vi i forrige periode skulle arbeide med en helhetlig veiplan for å planlegge for hvordan trafikken skal gå i kommunen vår. Da hadde også gjennomgangstrafikken i Kleppestø vært en del av dette.

Følg nøye med!
Norconsult som arrangerte plansmien har oppsummert sitt arbeid og foreslått 3 retninger for det videre arbeidet ut fra de tilbakemeldingene som kom. Så skal dette til politisk diskusjon i løpet av de første månedene i det nye året og da vil jeg anbefale alle bygdene å følge med og ta del i diskusjonene rundt de løsningene som krystalliserer seg. For det er i det videre vi fastsetter rammene for hva kommunesentret skal bli.

Les også:
Etterlyste realismen i Kleppestøscenariene
Kleppstø – landsby, småby eller by?
Alternativ plan for Kleppestø

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s