Rasar mot nye innkjøpsreglar

Dei nye reglane for offentlege innkjøp opnar for kommunale hoffleverandørar, og gjer det enno vanskelegare for småbedrifter å koma i posisjon ovanfor offentleg sektor.

Dei nye reglane aukar fåren for ukultur, kameraderi og korrupsjon i offentleg sektor, hevdar administrerande direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.
Dei nye reglane aukar fåren for ukultur, kameraderi og korrupsjon i offentleg sektor, hevdar administrerande direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

Regjeringa heva nyleg terskelen for utlysing av offentlege innkjøp til 1,1 millionar. For helse- og omsorgstenester skal grensa setjast ved 6,3 millionar. Innkjøp under terskelverdien skal ikkje lenger kunngjerast i Doffin.

Både NHO og Bedriftsforbundet rasar mot endringa:
– Endringa er ei foreinkling for innkjøparar og hoffleverandørar, men ein katastrofe for småbedrifter, seier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

Les: Stengjer gründerverksemder ute frå offentlege innkjøp

Aukar fåren for ukultur
– Når innkjøp under 1,1 millionar kroner ikkje lenger må kunngjerast, vert småbedriftene sine moglegheiter til å delta i konkurransen svekka. Fåren for ukultur, kameraderi og korrupsjon i offentleg sektor aukar, hevdar administrerande direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

Ei forverring
– No må småbedriftene sjølv oppsøkja offentlege myndigheiter og fortelja kor gode dei er – i staden for at planlagde offentlege innkjøp vert kunngjorde. Dette er ikkje ei foreinkling, men ei forverring, seier Gjønnes som er NHO sin ekspert på offentlege innkjøp.

Omgå reglane
Dei nye reglane legg opp til ei stadig sterkare sentralisering av statlege innkjøp, hevdar Thommessen.

Leiaren for Bedriftsforbundet er også uroleg for at offentlege instansar no skal la seg freista til å dela eit anbod opp i fleire mindre oppdrag, og at kravet om utlysing av rammekontraktar skal verta omgått.

400 milliardar
Marknaden for offentlege anbodskonkurransar i Norge utgjer 400 milliardar kroner årleg. Regjeringa sine endringar i regelverket var i utgangspunktet meint å foreinkla det offentlege byråkratiet.

Advertisements

1 Comment

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.