Einkeltpersonføretaka er historie – sjå nyetableringane i Fjell

Datingbyrå, entertainer og hundetrening. Forretningsideane bak dei 43 nyetablerte verksemdene i Fjell i tredje kvartal er mangfaldige. På Tunnelsyn.no får du heile oversikten.

Administrerande direktør Kurt Rune Andreassen ved CCB AS auka løna med 370.000 ifjor.
Kurt Rune Andreassen er styreleisar for Fabtech Holding AS, som står bak den nye produksjonsverksemda Fabtech AS i offshoreklyngen på Ågotnes.

Aksjeselskapa dominerer denne oversikten over nyetableringar. Det kan verka som om optimistiske gründarar har innsett at lova sitt minimumskrav til kapital kan vera i minste laget. Heile 14 av veksemdene har ein startkapital på 100.000 eller meir.

Satsar stort
Nokon satsar stort. Aller mest satsar eigedomsinvestoren Raymon Myre frå Brattholmen. Heile 3,5 millionar kroner har Resi RT AS fått i startkapital.

Fabtech Holding AS, som står bak den nye produksjonsverksemda Fabtech AS på Ågotnes har heile 1 million kroner å trekkja på i startfasen.

Berre fire av dei nye verksemdene er einkeltpersonføretak.

Oversikten
Nedanfor finn du heile oversikten, med forretningside, namn på gründer, og startkapital.

Algetun AS, akvakultur, dyrking og sal av makroalgar og skjell, Ragnvald Maartmann-Moe, 50.000,-

Bragd Shipping AS, kjøp, sal og utleige av båtar, Åge Eide, 100.000,-

Brazfit AS, handel med klede, treningsutstyr og kosttilskot, Carla Gomes Tunheim, 100.000,-

Bruvik Montasje AS, Snekker- og tømrararbeid, Roger Paul Bruvik. 30.000,-

Dcor AS, bustadstyling, konsulentverksemd, Jannicke Økland Todnem, 30.000,-

Eat Seafood AS, produksjon og sal av sjømat, Geir Nordahl-Pedersen, 100.000,-

Eigun AS, eigedomsverksemd, Jonny Lokøy, 30.000,-

EV Safe Holding AS, konsultentverksemd, Einar Alstrup Vindenes, 60.000,-

Fabtech AS, fabrikasjonsverksemd, Gert Christian Strindberg, 800.000,-

Fabtech Holding AS, investeringsverksemd, Gert Christian Strindberg, 1.000.000,-

Fjellhaug, Fjellhaug & Christensen DA, nettbutikk, Marianne Fjellhaug,

Hordaland Trefelling AS, hogging av tømmer og ved, Jarle Løseth, 30.000,-

Hydra IT AS, investering i datautstyr, programvare og inventar, Per Øystein Mikalsen, 30.000,-

Invest Eiendomsutvikling AS, eigedomsverksemd, Henrik Johannesen, 100.000,-

Kjell Sigvart AS, entertainer, underhaldning, Kjell Sigvart Heltorp, 30.000,-

Lege Kristin Skutle, allmenn legeteneste, Kristin Skutle

Losna Seafood AS, landbasert fiskeoppdrett, Geir Nordahl-Pedersen, 100.000,-

Lunde-Bygg AS, oppføring av nybygg og tilbygg, Nils Lunde, 30.000,-

Min Drømmehage Erlend Ebbesvik, nettbutikk med sal av hageinteriør, Erlend Ebbesvik,

Northern Exposure AS, friluftsbaserte turar, pakkereiser, Camilla Ianke, 40.000,-

NP Property AS, eigedomsinvestering, Geir Nordahl-Pedersen, 100.000,-

Partner-Maskinering AS, produksjon og handelsverksemd med høgteknologiske produkt, Einar Ludvig Eriksen, 30.000,-

Resi RT AS, investeringsverksemd, Raymond Myre, 3.500.000,-

RRT Holding AS, investeringsverksemd, Raymond Myre, 30.000,-

RT-Service Riad Goma Mohammed, kiosk, sal av matvarer, transport

Ruwi Invest AS, investeringsverksemd, Rune Wiborg, 30.000,-

Safe Wear AS, engros, kjøp, sal og netthandel med arbeidstøy, Frode Netteland, 30.000,-

Sartor Butikkdrift AS, daglegvarehandel, Christian Akselsen, 300.000,-

Seabear Holding AS, investeringsverksemd, Ørjan Sæbjørnsen, 100.000,-

Signatur Boligstyling AS, styling av bustadar før sal, Snadre Kraavik, 34.000,-

Sirius Hundesenter Åshild Erstad Hagen, kurs, føredrag og trening av hund, Åshild Erstad Hagen

Skin Fuel Empire Sartor Senter AS, personleg tenesteyting, Jan Rudi Bendiksen, 30.000,-

Sotra Byggservice AS, oppføring av hus og bygningar, Torbjørn Svendsen Nakken, 30.000,-

Sotra Transport & Vedlikehold, vaktmeistartenester, Kim Harald Larsen Timbrevig, utanlandskregistrert føretak

Spleiset AS, datingbyrå, Kristine Lervåg, 30.000,-

Straume Prosjekt AS, utleige, kjøp og sal av hytter og bustadar, Torstein Skutle, 200.000,-

Tekfiks AS, reparasjon av mobil og nettbrett, Nicolai Sannum Dybdahl, 30.000,-

Tekstilhandel Vest AS, sal av tekstilar, Carina Elisabeth Soltvedt, 100.000,-

Tertneshøyden AS, kjøp, sal og utvikling av fast eigedom, Ketil Dømbe, 100.000,-

Tømmermann Bygg AS, nybygg, tilbygg og rehabilitering, Kim Richard Pettersen, 30.000,-

Ventilasjon og Brannteknikk AS, ventilasjon og brannteknisk arbeid, Jonny Olsen, 30.000,-

Advertisements

1 Comment

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.