Avfeia manglande beredskap for Sotrabrua som uproblematisk

Ordførar, rådmann og kommunestyret i Fjell visste at kommunen manglar krisplanar i tilfelle alvorlege hendingar som at Sotrasambandet vert stengt.

Fylkesmannen registrerte tre avvik under tilsynet med tryggleik og beredskap i Fjell. Mellom anna manglar vi kriseplanar i tilfelle Sotrabrua vert sett ute av drift.
Fylkesmannen registrerte fire avvik under tilsynet med tryggleik og beredskap i Fjell. Mellom anna manglar vi kriseplanar i tilfelle Sotrabrua vert sett ute av drift.

Sterk vind frå sør, ein lastebil veltar og Sotra-sambandet vart stengt 2 – 3 timar. Fjell, Sund og Øygarden stoppar opp.

Problema burde ikkje koma som noko stor overrasking for ordførar, rådmann og kommunestyre i Fjell.

Les: Posisjonen tok kontroll over Kontrollutvalet

I mars i år fekk kommunen kritikk frå fylkesmannen for manglande beredskapsplanar i tilfelle alvorlege hendingar.

Ved eit tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i vår, avdekka fylkeskommunen fire avvik frå krava.

Les: Manglar kriseplanar

Rådmann Steinar Nesse i Fjell ser ikkje lenger fullt så svart på kommuneøkonomien. Tertialrapporten vil gje betre oversikt.
Rådmann Steinar Nesse i Fjell avfeia åtvaringa frå fylkesmannen i Hordaland om manglande beredskapsplanar.

Mellom dei tinga som vart særleg framheva i fylkesmannen sin rapport, var mangelen på kriseplanar i tilfelle Sotrasambandet kjem ut av drift i lengre tid.

Avfeia åtvaringa
– Avvika gjelder oppdatering av planverket og seier ingenting om tryggleiken til innbyggjarane. Den vert nok ivareteke på beste måte, sa rådmann Steinar Nesse til Tunnesyn den gongen.

Nytt samband løyser ikkje problemet
Eit nytt Sotrasamband parallellt med dagens vil vera akkurat like utsett for sterk vind frå sør som dagens.

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.