Vil kriminalisera avfallsdumping

Dei som dumpar store mengder avfall i vegkanten eller i naturen bør verta melde til politiet for miljøkriminalitet og bøtelagt, hevdar Odd Valvatne (A).

Dei som forsøplar bør få bøter som speglar kva det kostar å rydda opp, hevdar Odd Valvatne (A), saksordførar for handlingsplan for energi, klima og miljø i Fjell.

Kommunestyrerepresentanten for Arbeidarpartiet i Fjell er saksordførar for handlingsplanen for energi, klima og miljø som no er under utarbeiding.

Temaet for handlingsplanen er mangfaldig, og kan angripast på mange ulike måtar, innleia Valvatne dagens fagseminar om klimaendringar og klimatilpassing.

Førebygging
Oppdaginga av den daude kvalen med magen full av plast krev handling som går langt utover ein omfattande strandryddeaksjon våren 2017. Førebyggjande tiltak vil vera vel så viktige i eit langsiktig perspektiv.

Spora opphavsmannen
– Vi kan ikkje lenger sjå mellom fingrane på at einskilde etterlet seg større mengder avfall i vegkanten eller i naturen. Dei som kjem over slike avfallsdungar bør melda funna til politiet, slik at dei kan verta etterforska. Kan hende finst det spor i avfallet som kan avsløra kven som dumpa det, hevdar Valvatne.

Bøtleggjast
– I dag vert du meld til politiet om du snik på bussen, men dumpar du store mengder avfall, skjer det ingenting, beklagar Valvatne.

– Slikt er miljøkriminalitet. Dei som forsøplar bør få bøter som speglar kva det kostar å rydda opp, argumenterer Valvatne.

Vis engasjement
Det handlar om å visa engasjement. Ein del tiltak, til dømes lovendringar, er av ein slik art at dei vil krevja oppslutnad hos sentrale politikarar for å få gjennomført. Det får vi, når dei ser eit sterkt engasjement på lokalplanet, er saksordføraren for handlingsplanen for energi, klima og miljø i Fjell overtydd om.

Advertisements

1 Comment

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.