Gjestekommentar: Slik beregnes VA-gebyrene

Georg Indrevik og Øyvind Herland er begge tidligere ledere for Gebyrutvalget i Fjell kommune. I dette innlegget uttrykker de mistillit til styret i FjellVar.

Styreleder Ole G. Fredheim (A) i FjellVar gjør, – bevist, eller ubevisst – feil i sin beskrivelse ved å tillegge Fjell kommunestyret ansvar for beregningen av gebyrene.

Gangen er vel, – nå som før – følgende: Styret i FjellVar AS innstiller til Rådmannen i Fjell forslag til gebyrer, alternativt beregningsmodell, som så lager en sak til gebyrutvalget, som gir sin innstilling til kommunestyret, for endelig vedtak.

Les: Foreslår å auka tilkoplingskostnadane med 275 prosent

For å beregne størrelse på gebyrene skal administrasjonen i FjellVar AS bruke rundskriv H-2140 fra Kommunal og regionaldepartementet, «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester». Styrelederen og hans styre kan således ikke tillegge andre ansvar for problemer som her måtte oppstå. Ansvarsfraskrivelse kalles dette!

Styrelederen fremkommer og med en udokumentert påstand (slike burde vi vært unngått), om at deler av husholdningskundenes gebyr skulle vært lagt på industribedriftene. Her forenkler han påstanden sin ved å se på forbruket av vann for de to kundegruppene. Industribedriftene har et virkelig vannforbruk basert på vannmåler, mens boligkundene har et stipulert forbruk på 1,2 m3 pr m2 boligareal.

Det virkelige er at vi har vel 8 000 boligkunder og ca 300 industribedrifter. Vi skulle anta at det å betjene/utbygge vann/avløp til ca 8 000 bruker var langt mere kostbart enn til 300, men dette lar seg enkelt beregne, slik at vi unngår udokumenterte påstander.

Så til bruk av gebyrfondene. I 2015 var gebyrfondet for vann kr 7,537 millioner kroner. Dette fondet er fremkommet ved at abonnentene har betalt et for høyt gebyr i forhold til selvkost, og skal etter retningslinjene i en periode på 3-5 år redusere gebyrene med et tilsvarende beløp. Dette fondet er således abonnentens penger!

Styrelederens påstand om at det ville være dyrere å finansiere investeringen med opptak av lån ville kostet langt mere, faller på enkel hoderegning. 7,537 millioner avskrevet på 40 år ville ikke vært store tillegget i gebyrene. Om lovligheten av det som styret her har godkjent, kan vi henvise til rundskriv H-2140, avsnitt 5, hvor det fremgår at investeringer i anleggsmidler ikke kan finansieres direkte av selvkostfondet.

Hadde vi fremdeles hatt vår plass i kommunestyret, ville vi i generalforsamlingen til FjellVar AS, uttrykt vår mistillit til styret, og valgt nye styremedlemmer.

One thought on “Gjestekommentar: Slik beregnes VA-gebyrene

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.