Gjestekommentar: Hvor ligger lojaliteten til Kontrollutvalget i Fjell?

Ligger Kontrollutvalgets lojalitet i spørsmålet om vanngebyret hos kommunestyret, i frykt for konflikt og etterfølgende avsettelse?

Av Georg Indrevik og Øyvind Herland, begge tidligere ledere i Gebyrutvalet i Fjell

I møte den 24.10.2017 i Kontrollutvalget i Fjell, – i sak 22/2017, ble brevet fra organisasjonen Rettferdig Offentlig Saksbehandling, – ROS, behandlet.

I dette brevet påpeker ROS at vedtak i Fjell kommunestyret den 15.06.2017, hvor årsgebyret for forbruksleddet for vann ble satt til kr 20.- pr m3 fra 01.01.2018, kan være lovstridig.

Begrunnelsen for dette utsagnet er at selvkostkalkylen som dokumenterte kr 20,- pr m3 ikke var vedlagt saksunderlaget til kommunestyret.

Les: Krev dokumentasjon på vassgebyret

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg. Det er valgt av Kommunestyret til å være en sentral aktør i den kommunale egenkontrollen, som skal sørge for at kommunen sikrer at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, – til rett pris og i overenstemmelse med gjeldende lovverk. Kontrollutvalget har et eget sekretariat som skal ligge utenfor den kommunale virksomheten, i vårt tilfelle i varetatt av advokat Engelsen. Sekretariatet til Kontrollutvalget skal se til at sakene til Kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

Brevet fra ROS ble av sekretariatet lagt frem uten innstilling. Kontrollutvalgets vedtak var at brevet fra ROS var en klage på gebyret, og at Kontrollutvalget således ikke var rette organ til å behandle denne. Utrolig! I brevet fra ROS fremgår det ikke at en klager på vedtaket, men at det kan være foregått et brudd på regelverket. At selv ikke sekretariatet med sin kompetanse ser dette av brevet, gir grunnlag i å stille spørsmålet om denne saken har vært forsvarlig utgreid?

Kommunestyret har rettighet til enhver tid å avsette Kontrollutvalget, og velge et nytt. Går Kontrollutvalgets lojalitet i den aktuelle saken til kommunestyret, da i frykt for konflikt og etterfølgende avsettelse? Alle, – utenom Kontrollutvalget i Fjell, som har lest brevet fra ROS, ser ikke innholdet som en klage på gebyret, men som det står «om det foreligger et brudd på regelverket»?

Vedtaket i Kontrollutvalget vil bli anket til Fylkesmannen til avgjørelse.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.