Håpar på EU-pengar til CO2-rensing

CO2 frå rensing av naturgass i Nederland kan verta frakta med skip til mottaksanlegget ved CCB Kollsnes.

I Nederland planlegg Statoil å byggja om gasskraftverket Magnum til eit reint hydrogenkraftverk. CO2 som vert fjerna frå naturgassen kan i så fall verta frakta til mottaksanlegget ved CCB Kollsnes for vidaretransport i rør til Smedaheia og lagring under havbotnen.

Same dagen som Statoil avgjorde at eit mottaks- og mellomlagringsanlegg for CO2 skal plasserast på CCB Kollsnes, drog konsersjef Eldar Sætre til Brussel i håp om å henta pengar til prosjektet.

Avgjerda om lokalisering på CCB Kollsnes vart gjort med forbehald om statlege midlar til gjennomføring av prosjektet.

Les: CO2-mottaksanlegg til CCB Kollsnes

Regjeringa sår tvil
Fangst og lagring av CO2 vil belasta Statsbudsjettet med fleire milliardar kroner årleg i mange år, ifølgje Finansavisen.

I forslaget til Statsbudsjettet for 2018 er støtta til vidare utgreiing kutta med 95 prosent. Noko som har skapt tvil om Regjeringa sin vilje til å gjennomføra dei ambisiøse klimamåla.

EU-midlar
Torsdag møtte Eldar Sætre klimakommisær Miguel Arias Canete i Brussel. Her stod fangst og lagring av CO2 på dagsorden.

-Eg trur i alle fall at noko av det vi jobbar med som går på tvers av landegrenser, kan vera prosjekt som er aktuelle for EU-midlar, seier Sætre.

Stor lagringskapasitet
Statoilsjefen ønskjer at Norge skal ta rolla som dirigent for det internasjonale arbeidet med CO2-fangst og lagring. Reservoaret i Smedaheia ved Troll har kapasitet til å lagra langt meir CO2 enn det som vert planlagt fanga i eit fullskala norsk industrielt prosjekt.

Hydrogenkraftverk
Eitt av dei internasjonale prosjekta Statoilsjefen har i tankane er ombygginga av det nederlandske gasskraftverket Magnum til eit reint hydrogenkraftverk.

Tanken er å fjerna CO2 frå naturgassen og lagra karbonet under havbotnen. Planlegginga skjer saman med Vattenfall og Gasunie, ifølgje Finansavisen.

Advertisements

1 Comment

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.