47 nye verksemder i Fjell

Det er stort spenn i forretningsidéane bak dei nye verksemdene i Fjell i siste kvartal i fjor.

Av dei 175 verksemdene med adresse i Fjell som vart stifta i 2017, kom 47 til i månadane oktober – desember, ifølgje foretaksregisteret i Brønnøysund.

På nettavisa Tunnelsyn.no finn du informasjon om alle dei 47 nye verksemdene, med forretningsidé, namn på dagleg leiar, styreleiar eller kontaktperson, og startkapital.

Alt i bygg Trovåg AS, tømrarverksemd, nybygg, tilbygg, rehabilitering og service, Roy Morten Trovåg, 30.000,-

Apagon AS, filmproduksjon, Daniel Lisigurski Hermoza, 30.000,-

Atrium Rekruttering AS, rekruttering av personell, utleige, Sitg Arve Larsen, 200.000,-

Bajo AS, investeringsverksemd, Ina Merethe Bartz-Johannessen, 30.000,-

Bergen Psykologbehandling AS, psykologtenester, Stian Espevoll, 30.000,-

Bjørndal Bygg, bygg- og konsulenttenester, Tore Mathias Bjørndal, einkeltpersonføretak

Bluewhale AS, handel, software- og applikasjonsutvikling, Jonas Blomberg, 30.000,-

BRA Prosjektutvikling AS, eigedomsutvikling, Helge Wallem, 30.000,-

Byggmester Artel Brazauskas, bygg- og snekkerarbeid, nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering, Zilvinas Brazauskas, einkeltpersonføretak

Elomek AS, elektromekanisk reparasjon, vedlikehald og produksjon, Andre Hirzel, 30.000,-

Fasting Birkelund Holding AS, investeringsverksemd, Håkon Fasting Birkelund, 30.000,-

FH Konsernet AS, investeringsverksemd, Frode Haugsdal, 60.000,-

Fjellhaug Holding AS, investeringsverksemd, Arild Fjellhaug, 30.000,-

Foldnesmarka – grunneigarane ser helst at vegen går i retning av utbygging.

Foldnesmarka AS, utvikling av Foldnesmarka som tomteområde, Nils Kåre Foldnes, 713.284,-

Les: Store planar i Straumeområdet

Gimmestad Sande Holding AS, investeringsverksemd, Fredrick Gimmestad Sande, 60.000,-

Gummidekke AS, etablering og oppgradering av utandørs leikeplassar, Frank Steinsland, 30.000,-

Hsenergy AS, ingeniørtenester, prosjektleiing, rådgjeving, Erik Skjeldal, 30.000,-

Hydraulic Production & Services AS, import, produksjon, kjøp og sal innan hydraulikk og automasjon, Arild Fjellhaug, 48.000,-

Ibex AS, konsulentverksemd innan olje og gass, Sindre Larsen, 30.000,-

Ingtra AS, transport, utleige av sjåfør og utstur, Trude Berntsen, 30.000,-

J&L Holding AS, investeringsverksemd, Andreas Jerker Stäveby Täpp, 30.000,-

JKT Holding AS, investeringsverksemd, Jan Harald Legland, 30.000,-

Kost365 AS, internetthandel med kosttilskot, Katarzyna Arendt, 30.000,-

Kran & Anleggsteknikk AS, reparasjon og vedlikehald av anleggsmaskiner og kranar, Tony Fjereide, 30.000,-

MFK AS, rådgjeving og konsulenttenester, Saeeda Furqan Khan, 30.000,-

Misje Vassledningslag SA, ansvar for drift og vedlikehald av privat hovudvassleidning mellom Solsvik og Misje, Hanne Misje Lokøy, samverkeføretak

MLM AS, sal av tenester, Mai-Elin Lyssand Molland, 30.000,-

Naustmat AS, kulturformidling innan naustmat, kursverksemd og konsulentverksemd, Odd Einar Tufteland, 30.000,-

Northern Exposure Drift AS, tilby friluftsbaserte turar og kurs, pakkereiser, Kyrre Flotve, 30.000,-

NPX Holding AS, investeringsverksemd, Emil Christopher Klingberg, 30.000,-

Papertrail AS, utvikling av programvare, teknologi og interaktiv media, Vegard Lundestad Hammer, 30.000,-

PCG Import Assist AS, engroshandel med fisk, skaldyr og blautdyr, Arne Aarhus, 30.000,-

Regionens Hus AS, erverv, utvikling, drift og sal av fast eigedom, Astrid Aag, 100.000,-

Rettshjelp Vest AS, juridisk rådgjeving, bistand og rettshjelp innan kontraktsrett, Mattias Opitz, 30.000,-

Sameie Skålvikmarka, eierseksjonssameie, Geir Ove Angeltveit,

Sigba E. Holding AS, investeringsselskap, Ina Merethe Bartz-Johannessen, 574.000,-

SJA AS, investeringsverksemd, Svein Jacobsen, 102.880,-

Slettmo Drift AS, blikkenslagertenester, Robert Bjarne Slettmo, 30.000,-

Slettmo Invest AS, investeringsverksemd, Robert Bjarne Slettmo, 30.000,-

Solcellekraft AS, sal og marknadsføring av fornybar energi, Nils Arne Lie, 200.000,-

Sound & Media Group, engroshandel med utstyr tilknytta scenetekniske produksjonar , Joakim sørensen Eide, utanlandsk føretak

Steinsland Services, rådgjeving innan HR, internkontroll. Cato Steinsland, einkeltpersonføretak

Sultan Service Guli Bergesen, barnevakt, kokk til leige, catering, heimehjelp, reinhald og køyring, Guli Bergesen, einkeltpersonføretak

Travis D. Peterson, print og digitale designtenester og produkt innan grafisk design og marketing, Travis Daniel Peterson, einkeltpersonføretak

Vest Psykiatri og Psykoterapi AS, helsetenester, Wenche Marie Fjeldsbø, 30.000,-

Wirsching Holding AS, investeringsverksemd, Lars Erik Wirsching, 30.000,-

Wiztech AS, teknologi, sal og konsulentverksemd, Hommi Rube, 30.000,-

Advertisements

1 Comment

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.