Snøggbåten kaprar marknadsandelar

Oppslutnaden om kollektive transportmiddel i Horaland aukar langt raskare enn folketalet.

To avgangar i timen og plass til 296 passasjerar førte til at meir enn 580.000 tok båten mellom Bergen sentrum og Kleppestø i fjor.

Det hevdar i alle fall Skyss og Hordaland fylkeskommune. Medan folketalet i fylket auka med beskjedne 0,6 prosent i fjor, var den reelle auken i talet på reisande med buss, båt og bane i fylket heile 5 prosent, ifølgje ei pressemelding.

Naudsynt utvikling
– Det er svært gledeleg å sjå ein slik vekst i talet på kollektivreisande. Eg er glad for å sjå at strategien vår fungerer. Mange fleire enn før nyttar kollektive tilbod i kvardagen, og dette er ei heilt naudsynt utvikling om vi skal nå måla om lågare biltrafikk og fleire som reiser kollektivt, syklar og går, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap) i pressemeldinga frå Hordaland fylkeskommune.

Utanom køane
Største passasjerveksten fann stad i Bergensområdet, og aller sterkast var veksten i båttrafikken.

Stadig fleire strilar oppfattar snøggbåtane som ein påliteleg og effektiv måte å omgå køane på vegnettet i Bergensområdet.  Fleire avgangar og større båtar både mellom Kleppestø og Bergen og på strekkja Knarvik – Frekhaug – Bergen førte til at talet på båtpassasjerar auka med heile 13 prosent.

70 millionar
Samanlikna med buss og bane utgjer båtpassasjerane likevel framleis ein minoriet. 1,1 millionar båtreisande i fjor utgjer 1,6 prosent av alle kollektivreiser i fylket.

Totalt gjorde hordalendingane 70 millionar kollektivreiser i fjor.

Mobilbilett
Nye teljemåtar betre tilpassa kjøp av mobilbilett, gjer det vanskeleg å samanlikna tala på reisande med buss og bane frå 2016 med året før.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.