-Burde heller ha konvertert gjeld til aksjar

Fleirtalet i kommunestyret i Fjell går inn for å betala 40 millionar for inntil 21,1 prosent av aksjane i Ågotnes Næringspark AS.

Omsynet til næringsutvikling på Ågotnes, kombinert med utsiktene til å få Bergen havn ut hit vart utslagsgjevande for 29 av dei 35 folkevalde som stemte for aksjekjøpet.

Les: Fjell vil kjøpa hamneaksjar

Verdien av å få eit offentleg havneanlegg på Ågotnes er det ingen i kommunestyret som tvilar på.

Det er likevel ikkje noko krav frå Bergen kommune at Fjell skal vera på eigarsida i Ågotnes Næringspark for at hamneaktivitetane skal flyttast ut hit, understreka Atle Justad (A).

Skepsisen som vart lufta i kommunestyresalet gjekk på økonomien i handelen, og vart fronta av SotraLista. 40 millionar er mykje pengar, no som kommunestyret nettopp hadde drøfta den dårlige økonomien i Fjell kommune, sa Jan Utkilen. Han var oppteken av kor dei 40 millionane skal hentast frå.

Les: Lang debatt – harde frontar

Konvertera gjeld til aksjar

Om Ågotnes Næringspark istaden hadde konvertert eindel av den uteståadne gjelda til Fjell kommune til aksjar, kunne Fjell ha kome inn på eigarsida, utan å belaste likviditeten med 40 millionar, hevdar Svein Bergh (SL).

Kvifor akkurat 40 millionar? Kvifor ikkje 30? Eller 20? spurte partikollega Svein Bergh.

– Fjell kommune har alt 75 millionar uteståande i Ågotnes Næringspark. Det må gå an å omgjera eindel av den uteståande gjelda til aksjar, utan store økonomiske utlegg for Fjell kommune, argumenterte Bergh.

Les: Ingen halleluja-stemning for kommunalt aksjekjøp

Reduser kontantbetalinga
SotraLista freista i staden å få fleirtalet med seg på å utsetja aksjehandelen. Kommunen kunne om ønskjeleg gå for eit mindre aksjekjøp no, til fem millionar.

Som del av avtalen vert det lagt opp til å utsetja nedbetalinga av kjøpet av ein tomt på 200 mål, frå 2023 til 2033.

– Det er seks år til avtalen går ut. Det kan skje mykje frå no og fram til 2023. Uansett vil vi ha lang tid til å reforhandla avtalen, hevda Bergh.

Ein dårlig deal
SotraLista var ikkje heilt aleine om å vera skeptisk.

– Ein dårlig deal for Fjell kommune, rakk Knut Thore Algrøy (KrF) å seia for han vart avbroten av Radio Sotra og ”Sweet Love of Mine”.

Teken av sensuren
Dei som følgte debatten i kommunetyret via lokalradioen opplevde fleire brot i sendinga. Algrøy sine kritiske spørsmål var noko av den informasjonen som vart teken av ”sensuren”.

– Det var teknologien som svikta. At det skjedde akkurat då, var heilt tilfeldig, forsikra redaktør Rolf Øvretveit.

One thought on “-Burde heller ha konvertert gjeld til aksjar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.