Framleis mange utan arbeid

Framleis er 1493 personar i kommunane vest for Bergen utan arbeid.

Tala på arbeidsledige i Hordaland synk månad for månad. Ved utgangen av februar var framleis 10.382 hordalendingar utan arbeid eller på tiltak, framkjem det av dagens tal frå NAV.

1493 av dei er heimehøyrande i Sund, Fjell, Askøy eller Øygarden.

Av dei er 1159 heilt ledige. 334 går på tiltak. Øygarden er framleis ein av dei kommunane med høgast ledighet. Talmessig flest ledige finn vi likevel i Fjell, med 656 heilt ledige eller på tiltak.

I tillegg er 3 274 personar i fylket registrert som delvis ledige. Kor mange av desse som er heimehøyrande i kommunane vest for Bergen, opplyser ikkje NAV.

NAV har og slutta med å informera om kor mange som har mista retten til dagpengar.

Ifølgje NAV er det no teikn til utflating i ledigheten.

Arbeidsløysa februar 2018 Heilt ledige På tiltak Totalt
Sund 118 40 158
Fjell 504 152 656
Askøy 425 106 531
Øygarden 112 36 148
1159 334 1493
Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.