Her er ventetida 8 månadar

Behovet for ein høyresentral på Sotra er stort, men Helse Bergen har sagt nei til etablering av eit slikt tilbod på det nye lokalmedisinske senteret på Straume.

Berre ein spesialist innan øyre-, nase-, hals sjukdomar er i dag tilknytta Straume helsesenter.

Høyrer du dårleg? Har du øyresus, eller andre problem med øyrene som treng behandling av øyre-, nase-, halsspesialist? Står du der med henvisning frå primærlækjaren og treng time hos øyre-, nase-, halsspesialist, er ventetida inntil 8 månadar hos spesialisthelsetenesta på Straume.

Tingar du time no, slepp du til i oktober, får nettavisa Tunnelsyn.no opplyst i resepsjonen.

Dei som synes ventetida vert for lang, vert råda til heller å ta kontakt med ein av øyre,- nase-, halsspesialistane i Bergen sentrum. Der kan ventetida vera så kort som ned mot 2 – 3 månadar.

Ønska på LMS

– Behovet for ein høyresentral i området er stort, seier helsesjef Terje Handal i Fjell. Han er skuffa over at Helse Bergen no har sagt endeleg nei til å etablera eit slikt tilbod i det nye lokalmedisinske senteret på Straume.

Ein høyresentral ville kunne betra tilbodet til Sotra-strilar med øyre-, nase og hørselsproblem monaleg. Tilbodet stod høgt oppe på ønskjelista til helsesjef Terje Handal i Fjell og resten av planleggjarane av det nye Lokalmedisinske senteret.

Les: Kjempar for røntgen og høyresentral

Helsesjefen vart skuffa. Det er no klart at det ikkje kjem nokon høyresentral i det nye Lokalmedisinske senteret som opnar neste vår.

Nei frå Helse Bergen
– Helse Bergen har sagt endeleg nei til å etablera eit slikt tilbod her ute. Usikkerhet omkring Regjeringa sin politikk og ei framtidig privatisering av tilbodet vart gjeve som grunngjeving, seier Handal til nettavisa Tunnelsyn.no.

Arealet som var avsett til høyresentral, vil no i staden gå inn i den nye offentlege tannhelseklinikken.

Les: Fylkestannlegen til Lokalmedisinsk senter

Stort behov
– Behovet for øyre-, nase-, halsspesialistar og audiografar er stort i vårt område, seier Handal.

-Men sidan dette er eit spesialisttilbod, er det ikkje eit tilbod som kommunane er pålagte å ha, legg helsesjefen til.

Kvar tiande innbyggjar
Den nye storkommunen Nye Øygarden får 36.000 innbyggjarar. I tillegg skal det lokalmedisinske senteret på Straume tilby tenester til nærare 100.000 innbyggjarar i Askøy og Bergen Vest.

Ifølgje offisielle tal har 10 – 15 prosent av innbyggjarane i Norge så store problem med øyrer og hørsel at dei treng hjelp frå spesialistar, anten i form av tekniske hjelpemiddel, eller operasjon.

 

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.