Liegruppen vert nøydd til å søkja

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) ser ingen grunn til å endra reglane for bruk av leigefartøy i fiskerinæringa, slik Liegruppen har oppfordra om.

KORONA KAN GJE UNNTAK: Dagleg leiar Bjarne Haldorsen i Liegruppen AS vert nøydd til å søkja Fiskeridirektoratet om dispensasjon frå reglane for bruk av leigefartøy i fiskeria.

Bygginga av Liegruppen AS sitt nye fiskefartøy ved eit verft i Tyrkia er blitt forseinka som følgje av korona-pandemien. Som ein konsekvens klarar ikkje fiskebåtrederiet på Liaskjæret oppfylla kravet om at nybygget må setjast i drift innan to år etter at gamle Libas vart seld.

Les: Liegruppen ber om utsetjing på vegne av fiskerinæringa

På vegne av Liegruppen og andre fiskebåtrederi i same situasjon stilte Stortingsrepresentant Ruth Grung spørsmål til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen om korona-situasjonen tilsa ei lovendring.

Svaret frå fiskeriministeren er tydeleg. Departementet får mange henvendignar om dagen frå andre rederi som er komne i same situasjon. Det er likevel ingen grunn til å endra lovverket, Liegruppen AS vert nøydd til å søkja om forlenging av perioden med fiske med leigefartøy.

Bruk av leigefartøy er i utgangspunktet forbode i henhald til norsk fiskerilovgjeving. Ved sal av fartøy, i påvente av at eit nybygg skal kunna setjast i drift, vert det likevel gjort eit unntak. I inntil to år kan rederiet la andre fartøy ta det selde fartøyet sine kvotar.

-Det er mogeleg å få leigefartøyløyvet forlenga ved forseinkingar som skuldast tilhøve utanfor rederiet sin kontroll. Forseinking ved verft som følgje av korona-situasjonen vil kunna vera eit slikt tilhøve som ligg utanfor rederiet sin kontroll dersom leveringavtalen vart inngått før korona-problematikken vart alment kjent, svarar Ingebrigtsen.

-Gjeldande regeleverk opnar for at leigefartøyløyver gjeve i samband med kontrahering av nybygg, og som går ut dette året, kan forlengjast som følgje av korona-situasjonen. Søknaden om forlenging må sendast til Fiskeridirektoratet for ordinær sakshandsaming, skriv Ingebrigtsen.

 

 

 

Posta av

Redaktør med sterkt samfunnsengasjement.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.