Kommentar: Umusikalsk frå gebyrutvalet

Mange øygardsstrilar opplever for tida stor utryggleik om framtidig jobb og inntekt. Ved å senda dei ei ekstrarekning på oppimot 250.000 kroner kan Øygarden kommune koma til å leggja grunnlag for personlege tragediar.

Les meir

Varsame med dynamitten

Statens vegvesen sin innsats for å redusera talet på alvorlege sprengningsulukker har gitt resultat.

Les meir