Vurderer Gamle Straumsbrua som omkjøring for Sotrasambandet

Ei utbetring av Gamle Straumsbrua bør sjåast i samanhang med behovet for ei omkjøringsveg under anleggsperioden for Sotrasambandet, tenkjer dei i utval for samfunnsutvikling. Gamle Straumsbrua stod ferdig på 1920-talet. Den smale brua med berre eitt køyrefelt og utan fortau er skuleveg for ungane på Straume til Fjell ungdomsskule og Sotra vidaregåande. Brua er den […]

Les meir

Fekk nei til forlenga dispensasjon

Hav-Line Gruppen AS har fått nei frå Nærings- og fiskeridepartmentet på søknaden om forlenga dispensasjon for slaktefartøyet Norwegian Gannet.

Les meir