Gjestekommentar: På tide med tillitvekkende behandling av tomtefestersaken

Både tidligere og nåværende ordførere og rådmann/kommunedirektør har altså hatt full mulighet, for ikke å si en viss moralsk forpliktelse, til å sette seg inn i og forholde seg til saken. Continue reading «Gjestekommentar: På tide med tillitvekkende behandling av tomtefestersaken»

Gjestekommentar: Korona – langt frå noko atombombe – ikkje skrem oss!

Symphorien Pombe kom til Norge som kvoteflyktning. Når SV-politikaren ser norske korona-tiltak i eit større perspektiv vert han uroleg for utøvinga av lokaldemokratiet. Continue reading «Gjestekommentar: Korona – langt frå noko atombombe – ikkje skrem oss!»

Gjestekommentar: Hva er rett medisin for næringslivet?

Samfunnet og næringslivet er rammet av Corona. Oljeprisen stuper og kronekursen er rekordlav. Nå må regjeringen, ved virkemiddelapparatet bruke klyngene og den kompetansen og det nettverket de besitter for raskt å nå industrien med krisebistand. Continue reading «Gjestekommentar: Hva er rett medisin for næringslivet?»

Gjestekommentar: -Byvekstavtalen vil medføre økte bompenger på Sotrasambandet

Dersom man taper inntekt på nye Sotrasambandet, men oppfyller byvekstavtalens krav til null vekst i trafikkgrunnlaget knyttet til avtalen, vil tapet bli kompensert gjennom økt bompengeinnkreving lokalt. Continue reading «Gjestekommentar: -Byvekstavtalen vil medføre økte bompenger på Sotrasambandet»