Planlegg å avvikla politiske møte frå heimekontor

Kan informasjonsteknologi bidra til å oppretthalda lokaldemokratiet i koronaens tid? På rådhuset i Øygarden er dei villig til å prøva. Continue reading «Planlegg å avvikla politiske møte frå heimekontor»

Ansvarspulverisering og kommunikasjonssvikt på Fjell Festning

Rapporten Rambøll har utarbeidd om skoghogsten på Fjell Festning etterlet fleire spørsmål enn svar. På eitt område er konsulentrapporten likevel krystallklar.
Continue reading «Ansvarspulverisering og kommunikasjonssvikt på Fjell Festning»

Konkursbu trekkjer offshorerederi for retten

Fekk nystifta Aegopodium AS kjøpt verdiane i Atlantic Offshore AS til underpris like før konkursen i 2016? Bustyret meinar det. Denne veka møtes partane i retten.
Continue reading «Konkursbu trekkjer offshorerederi for retten»