Her står sengene tomme

Ti prosent av heildøgns omsorgsplassane i Øygarden er ikkje i bruk. Og slik kan det verta i fleire år framover. Kommunen manglar pengar til løn.

Les meir

Korona-effekten lammar arbeidslivet

Korona-effekten har slege inn i det lokale arbeidslivet med full tyngde. 1.211 øygardsstrilar er no meldt arbeidsledige. Det er ein auke på 121 prosent berre siste veka, ifølgje NAV.

Les meir

Ranveig Frøiland er død

Den markante Arbeiderparti-kvinna kjempa like til det siste. Ho fekk kreft i 2017, men lot ikkje sjukdomen stoppa sitt politiske engasjement.

Les meir

Vil gjerne jobba meir

Kvar fjerde arbeidssøkjar hos NAV ønskjer høgare stillingsprosent. Ei overvekt av dei er kvinner.

Les meir

Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane

At menn saboterer likestilling varslar dårleg for framtida til strilane, skriv Symphorien Pombe. Han er skuffa over den rådande mentaliteten hos fleirtalet av strilakarane.

Les meir

Synkronpadlarane

Etter fire år som henhaldsvis ordførar og varaordførar i Fjell har Marianne Sandahl Bjorøy og Tom Georg Indrevik fått god trening i å vera i same båt.

Les meir