Bustadane hopar seg opp i Fjell

Det er fleire bustadar på marknaden i dei fire kommunane vestom Bergen enn det vart seld i april, mai og juni totalt. Bustadreserven tilsvarar 112 prosent av salet i andre kvartal. Lengst tid vil det ta å selja unna bustadane i Fjell og Øygarden. Continue reading «Bustadane hopar seg opp i Fjell»

Bustadboble i Fjell

Utbyggjarane i Fjell pumpar ut nye bustadar langt raskare enn kva marknaden klarar å svelja unna. Sidan mars har talet på bustadar til sals i kommunen auka med 70 prosent. Continue reading «Bustadboble i Fjell»

Fjell aukar bobla i bustadmarknaden

Det var færre bustadar til sals i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy ved utgangen av august samanlikna med juni. I Fjell derimot held talet på ledige bustadar seg stabilt høgt, viser Tunnelsyn sin analyse av den lokale bustadmarknaden. Continue reading «Fjell aukar bobla i bustadmarknaden»