Støtt Øygarden24

Kjære lesar

Nettavisa Tunnelsyn.no skriv om politikk og næringsliv, lett krydra med kultur. Målet er å vera ei alternativ informasjonskjelde om det som skjer i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy, og om trendar som vil påverka framtida vår. Vi håpar du finn det vi skriv om interessant. Vi skjuler oss ikkje bak nokon betalingsmur. Alt vi skriv ligg ope tilgjengeleg for alle som ønskjer å lesa på nettet. Skal vi kunna halda fram arbeidet, treng vi likevel inntekter. Støtt oss gjerne med eit eingongsbeløp. Du kan også senda eit eingongsbeløp direkte til bankkontoen vår: 3628.58.00018. Takk for at du bidreg!

200,00 Kr