Gjestekommentar: Tid for solidaritet

En av 1. mai-dagens eldste paroler er «arbeid til alle». Et gammelt slagord med voldsom aktualitet. 300 000 arbeidsløse. Det er 300 000 gode grunner til å markere 1.mai.

Les meir

Brei samling på venstresida 1. mai

Streiken for tariffavtalen ved fiskeindustriverksemda Sekkingstad på Skaganeset har foreina venstresida, hevda hovudtalar Jarle Wilhelmsen frå NNN under 1. mai-samlinga på Fjell Rådhus.

Les meir

1. mai – med hjarta på venstre sida

Jørn Eggum i Fellesforbundet markerte 1. mai i Fjell med å erklæra støtte til dei konkursramma produksjonsarbeidarane i Norse Production. Lokale AP- og SV-toppar glimra med sitt fråvær.

Les meir