Festdag med vemod

Ved Telavåg, Glesnes og Liljevatnet skular marsjerte 17. mai-toga i dag ut porten for aller siste gong.

Les meir

17. mai i Roma

Norske fargar og flagg hører med på nasjonaldagen, sjølv om ein oppheld seg utanfor landet sine grenser.

Les meir