+49

Fødselsoverskotet i Fjell berga folkeveksten i Nye Øygarden i 3. kvartal.

Les meir