Ingen halleluja-stemning for kommunalt aksjekjøp

Det er vanskeleg å få forståing i opinionen for at Fjell ein dag må stenga ned skular fordi kommunen har dårleg råd, for så neste dag å kjøpa aksjar i ei privat verksemd for 40 millionar. Continue reading «Ingen halleluja-stemning for kommunalt aksjekjøp»