Alltid nyfiken på nye inntektskjelder

Det gjeld å jobba kortsiktig, men tenkja langsiktig, forklarar nytilsett konserndirektør Øyvind Langedal i Coast Center Base AS den vidare strategien for hjørnesteinsverksemda på Ågotnes.

Les meir

Delingsøkonomien inntek Fjell

Telt og kanoar, badminton og bæremeis. På BUA på Ågotnes kan alle interesserte låna utstyr til idretts- og friluftsaktivitetar heilt gratis.

Les meir

Nei, nei, nei – tjaaa for snøggbåt til Sotra

Ingen av dei ni aktuelle lokalitetar på Sotra som Skyss har undersøkt med tanke på anløp av ein hurtigbåt til Bergen, oppfyller krava til ei permanent avlasting av Sotrasambandet. Skyss held likevel foten i døra for eit mogeleg båtsamband.

Les meir

Vil laga smarthamn på Ågotnes

Den nye offentlege hamna på Ågotnes skal lokka nye kundar gjennom å tilby smarte hamnetenester, ikkje kopiar av dei manuelle tenestene transportørane nyttar på Dokken i dag.

Les meir