Komiteleiar løyvde millionar til eiga verksemd

Reglane for inhabilitet vert ikkje praktisert, hevdar leiar Ernst Morten Einarsen (H) i komite for drift og forvaltning i Fjell. Under budsjettbehandlinga i desember vedtok han like godt å løyva 27,3 millionar kroner til finansiering av kommunen sitt kjøp av bustadar han sjølv er medeigar i.

Les meir