Kunstig intelligens skal knekkja lakselusa

Krigen mot den felles fienden, lakselusa, har fått nokon av dei største aktørane innan havbruksnæringa til å samarbeida om å utvikla digitale mottiltak som verkeleg kan monna på botnlinja.

Les meir