Sund på ledighetstoppen

Medan talet på arbeidsledige synk jamt og trutt i dei fleste kommunane, held det seg stabilt høgt i Sund.

Les meir

Oppfordrar arbeidslause til å flytta

Arbeidsløysa har bite seg fast i vest. Utviklinga på arbeidsmarknaden i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy gjekk motsett veg av utviklinga i resten av Hordaland i sommarmånaden.

Les meir

Den skjulte arbeidsløysa stig

Den tilsynelatande positive utviklinga på arbeidsmarknaden kamuflerer at stadig fleire mistar retten til dagpengar og dett gjennom velferdstaten sitt økonomiske sikkerhetsnett.

Les meir

Nytt statleg pengedryss til kommunane

Høg arbeidsløyse, mellom anna i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy, har utløyst ein ny runde med ekstramidlar til dei verst ramma kommunane frå Regjeringa.

Les meir