Har ikkje rett på dagpengar

Meir enn kvar femte registrerte arbeidssøkjar i Øygarden er i ferd med å falla utanfor velferdssamfunnet sitt økonomiske sikkerhetsnett.

Les meir

Vil gjerne jobba meir

Kvar fjerde arbeidssøkjar hos NAV ønskjer høgare stillingsprosent. Ei overvekt av dei er kvinner.

Les meir

Etterlysing: Digitale hovud

Abeidsmarknaden i Bergensområdet vert stadig meir spesialisert. Er du ekspert på kunstig intelligens? I så fall kan du velja og vraka i jobbtilbod nett no.

Les meir

NHO har talt

Krisa i offshorenæringa har gjort mindre utslag i kommunane i region Vest enn i mange andre vestlandskommunar, skal vi tru NHO. Fjell dett tre plassar på NHO sitt Kommunebarometer, men er framleis den mest attraktive kommunen i regionen.

Les meir

Færre pendla til jobb

Strilane finn i stadig større grad arbeidsplassane sine lokalt, sjølv om det er store skilnadar kommunane i mellom.

Les meir