Fleire søkjer arbeid

I Sund flyttar dei vekk. I Fjell vert dei uføretrygda, likevel er 58 fleire nye øygardsstrilar registrerte som arbeidssøkjarar no enn for eit halvt år sidan.

Les meir

Fleire fell utanfor

Situasjonen på arbeidsmarknaden er ikkje fullt så lys som NAV vil ha det til.

Les meir

Den skjulte arbeidsløysa stig

Den tilsynelatande positive utviklinga på arbeidsmarknaden kamuflerer at stadig fleire mistar retten til dagpengar og dett gjennom velferdstaten sitt økonomiske sikkerhetsnett.

Les meir