Trådlaus sporingsteknologi frå Sotra klar til å erobra verda

Utsikten til at Scandinavian Reach Technology sin trådlause sensorteknologi kan verta ein del av den varsla IoT-revolusjonen har fått investorane til å opna lommeboka.
Continue reading «Trådlaus sporingsteknologi frå Sotra klar til å erobra verda»

Gründerselskap søkjer to millionar

Tenk deg at du er om bord på eit skip, og det byrjar brenna i maskinrommet. Scandinavian Reach Technologies AS har utvikla ei tryggleiksløysing som gjer det mogeleg for vakthavande på brua å ha full kontroll med kvar alle om bord oppheld seg i ein krisesituasjon. Continue reading «Gründerselskap søkjer to millionar»