Lemminkäiinen får konsekvensutgreia flytting til Søre Straume

Omsynet til dei 100 arbeidsplassane talte mest då Formannskapet i Fjell med knappast moglege fleirtal tilrådde at Lemminkäiinen får konsekvensutgreia ei eventuell flytting av asfaltverket frå Knarrevik til Industriområdet på Søre Straume. Continue reading «Lemminkäiinen får konsekvensutgreia flytting til Søre Straume»