Desse stikk av med omstillingsmidlane

Sist veke skreiv Tunnelsyn om Atle Dåvøy som hadde teke kompetansen sin frå subsesbransjen og fått ny jobb innan havbruk. No har GCE Subsea fått pengar frå Regjeringa for at fleire skal kunna gjera som han. Men pengedrysset over Sotra- og Askøyverksemdene stoppar ikkje der…

Les meir

Krev kommunal eigedomshandel kjend ugyldig

Askøy kommune har seld ein kommunal eigedom med ein marknadsverdi tilsvarande over 5 millionar kroner for ein tidel av prisen. Torsdag vil kommunestyrerepresentanten Jann Atle Jensen (Demokratane) ta opp eigedomshandelen som ei varslingssak i kommunestyret.

Les meir

Gjestekommentar: Gode innspill fra engasjerte ungdommer

Ungdommene var kanskje den gruppen som var bredest geografisk representert i plansmien for Kleppestø. De viste et godt engasjement, var reflekterte og kom med en masse gode tanker. De tenkte på unge og gamle og var særlig opptatt av de grønne områdene.

Les meir

Kleppestø – landsby, småby eller by?

Morgondagens Kleppestø bør konsentrerast om strandsona opp mot handlesenteret. Plansmia har utkrystallisert tre scenarier for utviklinga av kommunesenteret i Askøy. Parkeringshus i Løfjellet inngår i samtlege.

Les meir

– Fjell brukar 50 millionar for mykje på skule

– Fjell brukar 50 millionar kroner for mykje på skule, samanlikna med Askøy. hevdar Ernst Morten Einarsen (H), leiar for komite for drift. I Askøy gjekk desperate foreldre i vår til underskriftsaksjon i håp om å få fleire lærarar inn i klasseromma.

Les meir

Smir morgondagens Kleppestø

Endeleg har innbyggjarane i Kleppestø fått den plansmia dei har etterlyst så lenge. Gjennom heile november arrangerer Askøy kommune ulike verkstadar der innbyggjarane kan delta i gruppearbeid og koma med innspel til korleis dei ser for seg at morgondagens kommunesenter kan sjå ut.

Les meir

Bustadboble i Fjell

Utbyggjarane i Fjell pumpar ut nye bustadar langt raskare enn kva marknaden klarar å svelja unna. Sidan mars har talet på bustadar til sals i kommunen auka med 70 prosent.

Les meir