Slik vil Avinor unngå helikopter over tett befolka Litle Sotra

Avinor har utarbeida tre forslag til nye helikoptertrasear som kan føra helikoptertrafikken vekk frå dei tettast befolka områda i Sotra og Øygarden, framkjem det av eit kart Tunnelsyn har fått tilgang til. Continue reading «Slik vil Avinor unngå helikopter over tett befolka Litle Sotra»

Helikopterhavariet aktualiserer behov for ny innflygingstrase

Kva om helikopterhavariet hadde skjedd over tettbygd strøk på Litle Sotra? Fjell tek behovet for ny innflygingstrase opp direkte med Direktorat for sikkerhet og beredskap. Continue reading «Helikopterhavariet aktualiserer behov for ny innflygingstrase»

Dagens sleivspark: Kopiert av Veidekke

Då Veidekke nyleg fekk godkjent byggmeldinga til å ferdigstilla kaifronten til Sjøfronten, sende vi krav om at vedtaket måtte få utsett verknad inntil klagene våre er realitetsbehandla. No freistar Veidekke seg med same teknikken ovanfor Avinor. Continue reading «Dagens sleivspark: Kopiert av Veidekke»