Hemmeleg snøggbåtmøte

teisten

Snøggbåt-suksessen Kleppestø – Strandkaien i Bergen skal vidareutviklast. Statens vegvesen er invitert til å delta i dei innleiande samtalane – politikarane i Askøy må derimot venta på rådmann Eystein Venneslan sin konklusjon.

Les meir

Varaordførar gjer opprør mot kommunalt hemmelegheitskremmeri

Varaordførar Bård Espelid og resten av Askøylista kravde lovlegheitskontroll då formannskapet i Askøy i aprilmøtet fekk på bordet to saker på ”raudt papir”. No gjer rådmann full retrett – i ei av sakene. Den andre saka har Askøylista fått formannskapet med seg på klaga inn til fylkesmannen.

Les meir

Vassverksbudsjett på leirgrunn

Formannskapet i Askøy tek ikkje lett på at kostnaden med oppgraderinga av vassverket Mølledammen har auka med 450 prosent sidan anlegget vart vedteke. No vil dei at Kontrollutvalet skal sjå på saka.

Les meir

Vil la økonomien styra utviklinga i Kleppestø

Rådmann Eystein Venneslan forslår å la omsynet til investeringsbudsjettet styra planlegginga av Kleppestø sentrum. – Rådmannen bør vera forsiktig med å blanda rollene som samfunnsutviklar og eigedomsutviklar, innvender varaordførar Bård Espelid (Askøylista).

Les meir

Havneopprøret er avlyst

Nye tonar frå Byrådet i Bergen har i løpet av dei siste månadane fullstendig snudd stemninga i omeignkommunane frå havneopprør til vilje til nytt havnesamarbeid med Bergen.

Les meir

Askøylista får varaordføraren

Det går mot eit grønare Askøy. På Tunnelsyn kan du lesa heile historien om «folkeopprøraren » Bård Espelid sin veg til makta.

Les meir

Askøylista forlot sonderingsmøte

Forsøket på å få til ein fleirtalskoalisjon mellom Arbeiderpartiet, SV, Raudt, Miljøpartiet Dei Grøne og Askøylista stranda fredag ettermiddag då Askøylista forlot sonderingsmøtet.

Les meir