Kommentar: Det mest misbrukte ordet

Planleggjarane ser ikkje at innbyggjarar, tilflyttarar, politikarar, grunneigarar, utbyggjarar og dei sjølv vil ha svært ulike oppfatningar av kva som må til for å gjera ein stad som Straume ”attraktiv”. Continue reading «Kommentar: Det mest misbrukte ordet»

Eit gjesp frå Periferien

Periferifestivalen kom som eit friskt pust til Glesværbygda og til Sotra-samfunnet. Nytenking er ikkje noko ein berre driv på med i sentrale strøk! At arrangørane freistar utvida suksess-oppskrifta til også å omfatta ein konferanse er ikkje anna å venta. Continue reading «Eit gjesp frå Periferien»