Barnehageflukt kostar for Fjell

Det er etterkvart såpass mange foreldre som vel å ta ungane sine ut av barnehagane i Fjell til fordel for barnehagar i andre kommunar, at det utgjer ein vesentleg kostnadsauke for Fjell.

Les meir