Tenkte på ungane

Sosialsatsane i Nye Øygarden bør følgja staten sine satsar også når det kjem til barnetillegg, tilrår formannskapet.

Les meir