Basecamp utvidar

Basecamp vil utvida aktiviteten frå berre å reparera syklar til også å omfatta møblar, fekk Helge André Njåstad (FrP) vita under dagens omvisning på Sartor Storsenter.

Les meir