Ordføraropprør mot sentraliseringa

Regionrådet for Fjell, Sund og Øygarden håpar å mobilisera samtlege av Bergen sine nabokommunar til opprør mot det dei oppfattar som sterke sentraliseringstendensar i høyringsutkastet til regional areal- og transportplan.

Les meir

Norgeshistoriens mest kostbare marknadsplan

Prognosane for folketalsvekst i Bergens-området vert stadig meir fantastiske. Vi får 250.000 nye innbyggjarar og behov for 140.000 – 150.000 nye arbeidsplassar innan 2050, ifølgje eigedomsaktørane sin marknadsplan som vart lagt fram på konferansen ”Bergens-regionen i 2030” i dag.

Les meir

Godt år for Tunnelsyn

Det er behov for ei alternativ informasjonskjelde om det som skjer på Sotra, viser besøkstala på Tunnelsyn. Bloggen femdobla talet på oppslag i året som gjekk.

Les meir