Opnar for meir storhandel på Straume

Komite for Plan og utvikling vende i går tommelen opp for at det kan lagast ein detaljreguleringsplan for storhandel i nordaustre delen av Straume Næringspark. Continue reading «Opnar for meir storhandel på Straume»

Indrevik i hemmelege utbyggjarsamtalar

Tom Georg Indrevik, ordførarkandidat for Høgre i Fjell, er i dag i hemmelege samtalar med tunge kommersielle utbyggjararinteressentar på nordre Litle Sotra og Vindeneskvarven. Continue reading «Indrevik i hemmelege utbyggjarsamtalar»

Vil gjera Fjell til pilotkommune for urbant jordskifte

Ågotnes sentrum bør verta nasjonalt pilotområde for utprøving av urbant jordskifte. Ordninga kan medverka til ei meir rettferdig verdifordeling mellom grunneigarane i samband med nye reguleringsplanar, hevdar teknisk sjef Berit Rystad. Les meir

Sponheim krev fortetting av Straume-området

Fylkesmannen premierer næringslivet si byutvikling i Fjell og tildeler kommunen med 800.000 kroner i statleg tilskot. Pengane får kommunen mellom anna til å planleggja fortetting av einsbustadstrøka i Straume-området. Men kva med medverknad frå oss som bur her? Continue reading «Sponheim krev fortetting av Straume-området»