Her vil dei ha fortau og to køyrefelt

Det skal verta fortau, to køyrefelt og veglys langs Gamle Bildøyvegen frå Straume Sjøfront til Ankerhagen. Gamle Straumsbru bør ein også vurdera å få gjort noko med.

Les meir

Indrevik med forslag til Vegdirektøren

Tom Georg Indrevik.

Vegdirektoratet bør vurdera å seinka krava til standard på veg og trafikksikringstiltak på kommunale vegar. Dagens krav gjer det vanskeleg for vekstkommunar som Fjell å finansiera naudsynte utbetringar, meinar varaordførar Tom Georg Indrevik.

Les meir

Kostnadssprekk på Bildøyvegen

Bildøyvegen. Trafikksikring

Å opparbeida gang- og sykkelsti langsmed Bildøyvegen vert nesten dobbelt så dyrt som det Trafikksikringsplanen budsjetterer med.

Les meir

Send bilane under bakken!

Biltrafikken til det planlagt parkeringsanlegget til Straume Sjøfront bør køyra gjennom tunnelen som er utsprengt frå Kystbygarasjen til sjøfronten.

Les meir

Veidekke vrakar Kystbygarasjen

Naboane til Straume Sjøfront må gjennom ein ny runde med sprengjingsarbeid. Denne gongen for å få plass til ein parkeringshall i fjell med plass til 350 bilar. Veidekke vrakar Kystbygarasjen.

Les meir

Skeptisk til trafikksikringstiltak

Utbetring av gamlevegen over Bildøy er største trafikksikringstiltaket i Fjell i år. Dei som bur langsmed vegen veit likevel ikkje heilt om dei tør sleppa gleda laus. Kor mange bilar risikerer dei eigentleg å få gjennom nabolaget? Og kva skal skje med fortsetjinga over Gamle Straumsbru mot Sartor Senter?

Les meir

Trafikkvendt vedtak i KPU

Altus Eiendom har fått løyve til å byggja enno ei blokk so og seia ute i Bildøyvegen. Medlemmane i Komite for Plan og utvikling valde å sjå vekk frå argumenta mine om at Bilødyvegen er ein del av planområdet for lokalvegar i tilknyting til nytt Sotrasamband.

Les meir