Elbilane vinn kampen om nybilkundane i Region Vest

Med Tesla har draumen om å køyra sportsbil blitt mogeleg å realisera. Produsenten er den fjerde mest populære i Region Vest.
Med Tesla har draumen om å køyra sportsbil blitt mogeleg å realisera for stadig fleire. 37 nyregistreringar gjer produsenten til den fjerde mest populære i Region Vest.

Stadig fleire oppdagar fordelane med å køyra elbil. Talet på nyregistrerte elbilar i Region Vest vart nær dobla i første halvår samanlikna med same perioden i fjor. Elbilane står no for 47 prosent av det totale nybilsalet. Asketappane er dei ivrigaste kjøparane, med Fjellsokningane eit hakk bak. Continue reading «Elbilane vinn kampen om nybilkundane i Region Vest»