Veteranane vil verta meir synlege

Når far eller mor deltek i internasjonale operasjonar på vegne av det norske samfunnet, er det noko som vedkjem heile familien.

Les meir