Utsette tomtesalet

For rimeleg? For dyrt? eller kanskje kremtomten i sjøkanten på Rong burde ha vore lyst ut på den offentlege marknaden?

Les meir