– Havbruksnæringa må tenkja miljø

For å kunna auka produksjonen på grunne lokalitetar med liten straum, har Blom Fiskeoppdrett utvikla ein teknologi for oppsamling av avfall og slam frå merdene.

Les meir

Med ROV i fiskemerda

Atle Dåvøy har teke kunnskapen sin frå oljebransjen over i havbruksnæringa. No køyrer han ROV i merdene til Blom Fiskeoppdrett AS. Som ein ekstra bonus er han blitt skippar på eiga skute.

Les meir